Nena i oques (80x80)
Jove tapant-se la cara (92x60)
Porta de Santa Pau (92x60)